11.01.2019

11.01.2019 Kirchhellen - Seniorengymnastik (09:30 - 10:30)